Strona Główna

Nieruchomości Zgierskie

Nieruchomości Zgierskie
Barbara Strzyżewska
Licencja nr 13018

Ul. Długa 44/46 lok. 11
95-100 Zgierz

Tel: +48 518 110 108

Mail: biuro@nieruchomosci-zgierskie.pl

Dla sprzedającego

Majątek posiadany w nieruchomościach stanowi  duży potencjał finansowy, z którego właściciele mogą czerpać zarówno bieżące i jak i przyszłe korzyści. W zależności od indywidualnych celów warto przemyśleć i zaplanować wszystkie działania związane ze sprzedażą, oszacować obecny i przyszły potencjał nieruchomości, dopasować ofertę do potrzeb i możliwości kupujących, dokonać optymalnych podziałów, wkalkulować różne podatki i opłaty, właściwie skalkulować cenę.

Ofert sprzedażowych jest obecnie bardzo dużo, warto zatem  zadbać, by walory Pańswa oferty zostały dostrzeżone przez poszukujących. Jesteśmy gotowi w tym Państwu pomóc.

Pomagamy: w przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży, planowaniu i koordynowaniu działań, również wtedy gdy niezbędna jest współpraca  kilku sprzedających lub właścicieli sąsiednich nieruchomości dla wspólnego interesu, rozpoznaniu ograniczeń i barier i ich pokonaniu we współpracy z innymi specjalistami rynku nieruchomości.

Doradzamy: w zakresie szacowania  wartości rynkowej nieruchomości do sprzedaży, optymalnych podziałów nieruchomości do sprzedaży, w planowaniu podatkowym sprzedaży, efektywnym doborze metod  sprzedaży, wykonujemy opracowania i ekspertyzy w zakresie rynku nieruchomości.

Pośredniczymy:  świadczymy kompleksowe usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości począwszy od zaplanowania procesu sprzedaży, poprzez reklamę, prezentacje, negocjacje cenowe, aż do ostatecznej sprzedaży notarialnej. Powierzone nam Państwa oferty sprzedaży są zawsze rzetelnie przygotowane, na bieżąco aktualizowane i  bez ograniczeń prezentowane wszystkim poszukującym, bez pobierania prowizji od Kupującego.

Dla kupującego

Po ogromnych zwyżkach cenowych coraz więcej nieruchomości trafia na rynek. Wybór tej optymalnej jest coraz trudniejszy i obciążony dużym ryzykiem. Brak jest planów zagospodarowania, przestrzennego, trudno przewidzieć co będzie na danym terenie w przyszłości.

O terenie, z którym wiążemy swoją przyszłość powinniśmy wiedzieć jak najwięcej, bo najważniejsze są te szczegóły, które są niewidoczne np. jakie przedsięwzięcia planowane są w okolicy (nowa tr infrastruktura na danym terenie podąży za potrzebami, jakie obciążenia podatkowe wiążą się z nabywaną nieruchomością. Wiedza ta wymaga ciągłego aktualizowania. Do tego przepisy są nieprecyzyjne i dają możliwości różnych interpretacji przez urzędy.

Ryzyko zakupu zwiększają wysokie ceny nieruchomości i długoterminowe obciążenia kredytowe. Mimo tego, coraz więcej rodzin przenosi się z miasta na tereny podmiejskie. Warto, ale każda decyzja musi być dobrze przemyślana, a każdy krok precyzyjnie zaplanowany pod kątem bieżących i przyszłych oczekiwań oraz możliwości ich spełnienia przez wybrane nieruchomości. Trzeba dobrze orientować się, które z nieruchomości są warte swej ceny, jakich argumentów użyć w negocjacjach ze sprzedającym, które z nieruchomości będą wymagać jeszcze dużych nakładów czasowych i finansowych.

To kupujący ponosi ryzyko złego zakupu. Nad bezpieczeństwem prawnym obrotu czuwa notariusz, ale o bezpieczeństwo trafnego zakupu, który przyniesie nam oczekiwane korzyści, trzeba zadbać samemu. My możemy w tym Państwu pomóc.

Pomagamy: w rozpracowaniu ofert sprzedażowych wskazanych przez Państwa pod kątem spełnienia indywidualnych oczekiwań, w porównywaniu ofert i wyborze optymalnej przy wskazanych przez Państwa kryteriach.

Doradzamy: sposoby inwestowania w nieruchomości według indywidualnych oczekiwań

Pośredniczymy: w zakupie nieruchomości przy wskazanych kryteriach, wybierając z różnych źródeł rynkowych te, które najlepiej spełniają Państwa oczekiwania , sprawdzamy wszelkie uwarunkowania i ograniczenia, organizujemy i koordynujemy działania, znając dobrze ceny rynkowe negocjujemy najkorzystniejszą dla Państwa cenę oraz aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu  warunków umowy kupna/sprzedaży nieruchomości i jej zawarciu.

Przy oglądaniu naszych ofert sprzedażowych nie wymagamy zawarcia z nami umowy pośrednictwa i nie pobieramy prowizji od Kupującego korzystającego z naszych ofert.

Pracujemy dla Państwa korzyści. Wybór formy usługi zależy od Państwa decyzji.

Chronimy interesy osób, na rzecz których wykonujemy czynności z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.

 

dla kupującego | dla sprzedającego | doradztwo | koordynacja działań | negocjacje | budownictwo podmiejskie | inwestowanie w nieruchomości
optymalizacja sprzedaży | optymalizacja zakupu | podziały | infrastruktura | plany zagospodarowania | warunki zabudowy | działki | siedliska | domy | lokale
"Nieruchomości Zgierskie" © 2010-2023. Design i realizacja: Infinity Studio Graficzne. CMS i kod: Jacek Tomaszewski.